thông tin cá nhân như email, họ tên, số điện thoại. Chúng tôi cam kết rằng mọi thông tin bạn cung cấp phải đúng và hợp pháp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của thông tin mà bạn cung cấp.

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn một cách phù hợp và tuân thủ nội dung của Chính sách Bảo mật. Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ trực tiếp với bạn, như gởi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, hoặc cung cấp thông tin về kỹ thuật và bảo mật.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn ra ngoài, trừ khi có yêu cầu từ cơ quan pháp luật, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của chúng tôi, hoặc trong các tình huống khẩn cấp để bảo vệ an toàn cá nhân của các thành viên khác.

Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình bất cứ lúc nào thông qua các liên kết phù hợp mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các công nghệ bảo mật để ngăn chặn truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ thông tin không được phép.

Chính sách Bảo mật của chúng tôi có thể thay đổi để phù hợp với nhu cầu của chúng tôi và phản hồi từ khách hàng. Chúng tôi sẽ thông báo về bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này và đề nghị bạn kiểm tra lại định kỳ. Chính sách này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi và không liên quan đến các bên thứ ba đặt quảng cáo. Đề nghị bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật của từng trang web bạn truy cập